Branche informatie

U kunt hier al het relevante nieuws uit de branche lezen.
Met alle plezier wijzen we u met name op het eerste bericht!

Buitengewone 9% BTW regeling
Er is onlangs besloten dat de 9% btw regeling nog blijft bestaan.
Waar u aan moet voldoen leest u hier beneden.
Uw voordeel is dus 15% t.o.v. het BTW tarief van normaal 21%.

Voorwaarden 9% BTW
Voor buiten en binnenstukwerk aan particuliere woningen die ouder zijn  dan 2 jaar wordt een 9% BTW in rekening gebracht in plaats van het 21% BTW.

Wat is een particuliere woning:

 •  woning in particulier eigendom;
 •  huurwoningen door particulieren bewoond;
 •  bejaardentehuizen;
 •  verpleeghuizen en zorginstellingen;
 •  aanleunwoningen;
 •  studentenwoningen;
 •  kloosters, zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning;
 •  tweede woning, zover permanente bewoning is toegestaan.

Stukadoorsbedrijf De Graaf is aangesloten bij het stucgilde dat is een erkenning op het gebied van erkende restauratie van (monumentale) panden.
Wilt u meer informatie over het stucadoors gilde? Klik dan hier.

Erkend Stukadoors- en Afbouwbedrijf (ESA)

U verlangt kwaliteit en daarom zoekt u een professionele en betrouwbare vakman. Onze ESA-erkenning garandeert u de kwaliteit, die u verwacht van vakmanschap.Als stukadoors- en afbouwbedrijf met een ESA-erkenning staan wij bovendien garant voor:

 • een heldere en duidelijk offerte;
 • goede afspraken over meer- en minderwerk;
 • een uitstekende service;
 • en een garantie op het afgeleverde werk.

Consumentenvoorwaarden
Als ESA-erkend bedrijf hanteren wij consumentenvoorwaarden, die we zijn overeengekomen met de Consumentenbond en ‘Vereniging Eigen Huis’.

Een waardevolle erkenning
Onze erkenning ontvangen wij van de onafhankelijke Stichting ESA. Zij heeft kwaliteitseisen ontwikkeld, waaraan bedrijven in de branche moeten voldoen om het wettelijk beschermde ESA-logo te mogen voeren. Steekproefsgewijs controleren onafhankelijke deskundigen de onder handen werken. Onaangekondigd, zodat de ESA-Erkenning zijn waarde behoudt.

Garantie stukadoorswerk
Als ESA-erkend bedrijf garanderen wij u bovendien:

 • dat het aangebrachte stukadoorswerk op voldoende wijze aan de ondergrond gehecht zal blijven;
 • dat het stukadoorswerk wordt uitgevoerd met geschikte materialen volgens de van toepassing zijn de fabrieksvoorschriften en praktijkrichtlijnen;
 • dat eventuele gebreken, die optreden in het stukadoorswerk buiten, binnen drie jaar na oplevering kosteloos zullen worden verholpen;
 • dat eventuele gebreken, die optreden in het binnen uitgevoerde stukadoorswerk, binnen vijf jaar na oplevering kosteloos zullen worden verholpen.

Voor vragen, aanvullende informatie, offertes of afspraken kunt u mailen of bellen met
Martijn de Graaf op 06 – 53 31 90 83 of stuur uw vraag per mail naar info@stukadoorsbedrijfdegraaf.nl
Wij staan u graag te woord.